YRITYKSILLE


Työhyvinvointipalvelut yrityksille ja yhteisöille

Terapiapalvelu MieliAvain tarjoaa kattavia työhyvinvointipalveluja yrityksille. Työntekijöiden hyvinvointi on avain menestyvään ja tehokkaaseen työyhteisöön. Siksi tarjoamme monipuolisia palveluja työhyvinvointipäiviin, kehittämispäiviin ja koulutuspäiviin, jotka auttavat parantamaan työilmapiiriä ja edistämään työntekijöiden jaksamista ja tyytyväisyyttä sekä tuoda yksilöille uusia oivalluksia ja näkökulmia.


Työhyvinvointipäivät 

Tarjoamme räätälöityjä työhyvinvointipäiviä, joissa keskitytään työntekijöiden mielen ja kehon hyvinvointiin. Työhyvinvointipäivät räätälöidään juuri teidän tarpeisiin ja toiveisiin. Näihin päiviin voi sisältyä esimerkiksi: 

- Stressinhallintatyöpajoja: Opetamme konkreettisia keinoja stressin hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. 

-Mindfulness-harjoituksia: Autamme työntekijöitä löytämään keinoja rentoutumiseen ja keskittymiseen arjen keskellä. 

-Luovia työpajoja: Kuvataideterapian ja muiden luovien terapeuttisten menetelmien avulla työntekijät voivat ilmaista itseään ja kehittää uusia näkökulmia työelämän haasteisiin.

-Kehollisia harjoituksia yksin ja ryhmässä mielen tasapainon kehittämiseen.

-Huumoria, rentoa yhdessäoloa ja syvällistä itsepohdiskelua.

Kehittämispäivät

Kehittämispäivät ovat suunniteltu tukemaan tiimien ja organisaatioiden kasvua ja kehitystä sekä sujuvaa ja toisia arvostavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Kaiken pohjalla on turvallisen tilan luominen. Kehittämispäivien aiheet, sisällöt ja kesto suunnitellaan aina yrityksen/yhteisöjen toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Kehittämispäiviin voi kuulua mm: 

- Tiimityöskentelyn parantaminen: Ratkaisukeskeisin menetelmin autamme tiimejä toimimaan tehokkaammin yhdessä. 

- Vuorovaikutustaidot: Harjoittelemme taitoja, jotka parantavat kommunikaatiota ja yhteistyötä työyhteisössä. 

- Muutosvalmiudet: Valmennamme työntekijöitä ja johtajia kohtaamaan ja hallitsemaan muutoksia positiivisesti ja rakentavasti. 


Koulutuspäivät 

Tarjoamme koulutuspäiviä, jotka keskittyvät mielen hyvinvointiin ja sen merkitykseen työelämässä. Koulutuspäivien pohjalla on laaja-alaista tietoa ja kokemusta työhyvinvoinnista sekä mielen hyvinvoinnista. Koulutuspäivien sisältöä voivat olla: 

- Psykologinen turvallisuus: Koulutamme työntekijöitä ja johtoa luomaan työympäristön, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. 

- Resilienssin kehittäminen: Autamme työntekijöitä kehittämään kykyään selviytyä ja sopeutua haasteisiin ja muutoksiin. 

- Itsetuntemus ja työmotivaatio: Tarjoamme työkaluja itsetuntemuksen parantamiseen ja työmotivaation ylläpitämiseen. 

Yhteistyö sosiaalisessa mediassa

Tarjoamme myös mahdollisuuden yhteistyöhön sosiaalisessa mediassa. Voimme yhdessä luoda sisältöä, joka edistää työhyvinvointia ja tarjoaa arvokasta tietoa ja vinkkejä seuraajillemme. Yhteistyön muodot voivat olla esimerkiksi: 

- Yhteiset kampanjat: Voimme suunnitella ja toteuttaa kampanjoita, jotka nostavat esiin työhyvinvoinnin tärkeyttä. 

- Webinaarit ja live-tapahtumat: Voimme järjestää yhdessä webinaareja tai live-tapahtumia, joissa käsittelemme ajankohtaisia työhyvinvoinnin teemoja. 

- Sisällön jakaminen: Voimme jakaa asiantuntijasisältöä ja kokemuksia, jotka hyödyttävät laajaa yleisöä. 

Sosiaalisessa mediassa MieliAvain on luonut konseptin: TERAPIAKIVI. Terapiakivissä on jokin lyhyt voimalause ja takana MieliAvaimen yhteystiedot. Kiviä on piilotettu luontoon ja julkisiin paikkoihin. Somessa postataan lähes aina video kiven piilottamisesta. Kun henkilö löytää kiven, hän laittaa siitä kuvan ja viestiä, tämän jälkeen MieliAvain lähettää postissa löytäjälle iloisen yllätyksen.


Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopivat työhyvinvointipalvelut! 

Lämpimin terveisin, Tiina Saarikoski Terapiapalvelu MieliAvain