Psykoterapiaa, lyhytterapiaa, lyhytpsykoterapiaa, terapiaa koulutuspsykoterapiaa, psykoterapiaopiskelijan vastaanottoa...

24.10.2023

Huomasin tänään pohtivani terapian eri muotoja, nimikkeitä, hintoja yms. Tuntuu että itsekin menee niissä sekaisin. Halusin kirjoittaa ajatuksia blogiin, jos vaikka jonkun ajatukset selkenisi, jos ei muiden niin ainakin minun (toivottavasti).

Terapiatyön kenttä on laaja Suomessa ja terapia-nimikettä käytetään aika "villisti". Joskus terapiatyö, valmennus ja coaching saattavat sekoittua. Syynä tähän on se, että terapia nimike ei ole laillistettu kuten esimerkiksi fysioterapeutti tai sairaanhoitaja. Terapeutti ei ole myöskään nimikesuojattu, kuten esim. lähihoitaja. Periaatteessa kuka tahansa voi sanoa olevansa terapeutti...

Psykoterapeutti on nimikesuojattu ja Valvira myöntää nimikkeen hakemuksen perusteella tarkkojen kriteerien perusteella. Esimerkiksi omalta kohdalta voin sanoa, että jo pääsy opiskelemaan psykoterapiaa oli vaativa prosessi; vaaditaan mm. pitkä työkokemus ja pohjakoulutus sekä soveltuvuus alalle. Koulutus toteutetaan yliopistoissa, lääketieteellisessä tiedekunnassa ja koulu kestää noin 3,5 vuotta sisältäen teoriaopetuksen lisäksi työnohjauksen ja pitkän oman psykoterapian ja 300 tuntia psykoterapeuttista työtä. Psykoterapia on terveydenhuollon toimintaa, joka vaatii esim. potilasvakuutuksen ja tietyt säädökset kirjaamisen suhteen.

Lyhytterapeutti nimikettä yritetään saada nimikesuojatuksi, mikä olisi mielestäni hyvä asia. Se voisi yhtenäistää koulutuksen, sen pääsyvaatimukset, teoriasisällön, vaadittavan potilastyön yms. Lyhytterapeutti eroaisi näin myös terapeutti nimikkeestä. Lyhytterapeutti käy noin 2 vuoden koulutuksen, tällä hetkellä siihen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. 


LYHYTTERAPIAA tarjoaa lyhytterapeutti oman koulutuksen viitekehyksessään, esim. ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Tapaamisia voi olla 1-20 kertaa.

LYHYTPSYKOTERAPIAA voi antaa psykoterapeutti. Esim KAT-psykoterapia soveltuu hyvin lyhytpsykoterapiaksi. 

KOULUTUSPSYKOTERAPIA on psykoterapiakoulutuksessa olevan terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa hoitoa. Koulutuspsykoterapiaan kuuluu tiivis työnohjaus eli psykoterapeuttiopiskelija käsittelee hoitosuhdetta kokeneen työnohjaajan kanssa luottamuksellisesti. Koulutuspsykoterapian kesto ja tiheys on yleensä noin 1 vuoden ajan 1xvko.

PSYKOTERAPEUTTIOPISKELIJAN VASTAANOTTO on psykoterapeuttikoulutettavan tarjoamaa terapiaa. Koulutus antaa hyvät valmiudet terapiatyöhön jo koulutuksen aikana. Koulutusvaiheessa oleva terapeutti on yleensä useita vuosia mielenterveystyöalalla toiminut terveydenhuollon ammattilainen (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi), joka on lisäkouluttautumassa psykoterapeutiksi. Tapaamisajat sovitaan yksilöllisesti, usein käyntikertoja täytyy olla minimissään 8. Psykoterapiakoulutuksessa olevan ammattilaisen antamaan hoitoon on usein mahdollista päästä edullisemmin ja nopeammin kuin varsinaiseen psykoterapiaan. 

PSYKOTERAPIAA saa antaa psykoterapeutti. Yleensä se on noin 1-3 vuotta kestävää, tiheys noin kerran viikossa tai sovittaessa useammin tai harvemmin.

KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA on psykoterapeutin tarjoamaa tavoitteellista terapeuttista työtä joka kestää yleensä 1-3 vuotta. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.